FENIX-METAL BHZ
Tel.: (+48) 22 621 72 58

fenix-metal

FSC (Forest Stewardship Council) ®
Source: www.pl.fsc.org


Forest Stewardship Council A.C. (FSC) – to międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. FSC skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.

FSC powstało w 1993 roku.  Jako główną zasadę wprowadziło oznakowanie logiem FSC produktów pochodzących zcertyfikowanych obszarów leśnych, które spełniają standardy uzgodnione przez członków organizacji FSC.

Członkowie FSC skupieni  są w  trzech umownych izbach:
Społecznej, której celem jest poprawa warunków życia osób pracujących w lasach, społeczności rdzennych oraz ludności lokalnej żyjących na terenach leśnych
Ekonomicznej- reprezentowanej głównie przez instytucje i firmy zainteresowane komercyjnym wykorzystaniem zasobów leśnych i ich certyfikacją,
Przyrodniczej- do której należą organizacje i instytucje związane z ochroną środowiska naturalnego, dążące do poszanowania walorów przyrodniczych obszarów leśnych.

Członkowie organizacji FSC odpowiadają za opracowanie Standardów Prawidłowej Gospodarki Leśnej (link do standardów FM) oraz standardów dotyczących kontroli przepływu surowców z lasów certyfikowanych w różnego rodzaju firmach przetwórczych i handlowych – standardy kontroli pochodzenia produktu FSC CoC.
Główną zasadą przy podejmowaniu wszelkich decyzji w FSC jest uzyskanie  konsensusu – zgody wszystkich trzech izb.

Tylko decyzje, regulacje i standardy, które znalazły poparcie trzech izb zostają przyjęte jako obowiązujące dla wszystkich podmiotów związanych z tym systemem (członków organizacji, certyfikowanych, certyfikujących, obserwatorów, pozostałych zainteresowanych).
Przedstawicielstwa organizacji FSC powstały już w ponad 50 krajach.
Dlatego FSC postrzegany jest jako najdynamiczniej rozwijający się dobrowolny, wolnorynkowy mechanizm kreowania odpowiedzialnego leśnictwa.
www.fsc.org


FSC